ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА БАЛКАН ГРИН ХАУС

Балкан Грин Хаус е компанија специјализирана за изградба на софистицирани стакленици и инсталирање на софистицирана опрема за комплетна контрола на производството. Почнувајќи од припрема на градежната површина, изградба и инсталација на опремата и комплетната технологија, вклучувајќи размена на know-how и консултантски услуги.

За нас

Главните активности на компанијата се :

  • Изградба на стакленици со инсталација на опрема за истите
  • Производство на метални профили за изградба на стакленици
  • Нудење на услуги и совети на производителите во врска со употребата и оптимизацијата на стакленичката технологија
  • Совети кон земјоделците за методите на производство на разно сорти земјоделски растенија и сите прашања поврзани за успешно функционирање на стаклениците
  • Нуди тренинг на персонал и менаџмент преку тренинг програми во Македонија, во нашиот едукативен тренинг центар Хортицентар (www.horticentar.mk)
  • Нуди тренинг на персонал и менаџмент преку тренинг програми кај нашите партнери во Холандија
  • Нуди различни типови на ѓубрива (кристални, гранулирани и течни)
  • Репроматеријали за производство во стакленици, пластеници и за производство на отворено

Благодарение на поволните климатски услови, богати природни ресурси и долгогодишното искуство во производството, земјоделството традиционално е важна гранка во македонската економија. Имајќи ги во предност овие услови, Балкан Грин Хаус гледа можност и потенцијал за развој на стакленичкото производство.

  • Главна цел на компанијата е да го подигне хортикултурното производство на Балканот на едно повисоко ниво

Нашиот тим

Нашите експерти се секогаш на располагање. Контактирајте не за повеќе информации.
Александар Стојков

Александар Стојков - Управител

as@balkangreenhouse.mk

Катерина Стојкова

Катерина Стојкова - Сметководство

ks@balkangreenhouse.mk

Наке Киров

Наке Киров - Хортикултурен советник

nk@balkangreenhouse.mk

Кристина Апостолова

Кристина Апостолова - Хортикултурен советник

ka@balkangreenhouse.mk