Пепс Бетон Бугарија

ПРЕГЛЕД

  • Стакленик
  • Службен дел
  • Инсталација на греење
  • Систем за наводнување
  • Инсталација на хортикултурен компјутер
  • Електрична инсталација

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЕКТОТ

  • Локација: Пловдив, Бугарија
  • Површина: 2.500 m2
  • Клиент: Пепс Бетон
  • Висина: 4.5 m

Пепс Бетон, Пловдив, Бугарија

PROJECT RELATED