HORTICENTAR – CENTAR ZA OBUKU

Ključ BALKAN GREENHOUSE DOO strtegije je da prenese znanje o svim operacijama unutar staklenika kao i raznim metodama uzgoja biljaka uzgajivačima, studentima i svim zainteresovanima. Paralelno sa našom osnovnom delatnošću obezbeđujemo kompletnu obuku i savetodavne usluge u najširem smislu koji se odnosi na:

 • Konstrukcije staklenika uključujući svu neophodnu opremu
 • Gajenje biljaka u zaštićenim uslovima

U tu svrhu naša kompanija je izgradila i potpuno opremila mali staklenik koji predstavlja jedinstveni centar za obuku i obrazovanje u polju stakleničke proizvodnje – HORTICENTAR. Ovaj objekat služi kao najbolja promocija i prezentacija naše ponude, ali isto kao i mesto za jdinstvenu obuku i trening uzgajivačima, studentima i svim zainteresovanima sa Balkana ili iz Evrope i celog sveta.

BALKAN GREENHOUSE DOO ima potpisane Memorandume o saradnji sa:

 • Fakultet za poljoprivredne nauke i hranu – Skopje, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju
 • Poljoprivredni Fakultet - Štip
 • CAH Dronten – Univerzitet primenjenih nauka – Holandija
 • FON Univerzitet – Skoplje
 • Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni Fakultet – Novi Sad, Srbija
 • Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni Fakultet – Beograd, Srbija
 • Univerzitet u Bijeljini – Poljoprivredni Fakultet – Bijeljina, Republika Srpska, BIH
 • Univerzitet Josip Jurja Strossmayer – Poljoprivredni Fakultet – Osijek, Hrvatska

Aktivnosti koje se vrše u sklopu saradnje:

 • Organizovanje praktičnih obuka za studente sa prezentovanjem rada u modernim staklenicima.
 • Organizovanje obuka za sve zainteresovane (proizvodjači u polju hortikulture, kompanije iz istog sektora, administratori itd.)
 • Razmena znanja i kapaciteta po potrebi
 • Saradnja u objavama u profesionalnim medijima i učestvovanje u stručnim radionicama i događajima.