HORTICENTAR može da bude u vezi sa Vama na bazi ugovora za podršku i konsultacije pri proizvodnju što podrazumeva sledeća:

 • Odabir najedekvatnijeg useva za određene uslove, sezonu i tržište
 • Odabir Hibrida i tehnologije uzgoja
 • Praćenje useva na licu mesta, sa akcentom na novine i moguća poboljšanja
 • Analize vode, zemljišta ili substrata u modernim laboratorijama u Holandiji i preporuke prihrane na osnovu analiza
 • Podrška pri odabiru odgovarajuće opreme
 • Saveti za sistem navodnjavanja
 • Dobra poljoprivredna praksa
 • Zaštita useva kroz redovno praćenje u slučaju pojave bolesti ili štetočina
 • Saveti za vreme i način primene odredjenih matrijala za zaštitu i pomoć pri izboru materijala
 • Saveti za mere nakon berbe za bolji kvalitet
 • Direktna veza sa Vašim klimat kompjuterom
 • Redovne posete, komunikacija putem telefona i interneta, obuka osoblja na licu mesta

BIZNIS PLAN I STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Sve ovo može biti urađeno po dgovorenim posetama naših konsultanata, iskusnih agronoma i ako je potrebno sa kolegama iz Holandije. Mi Vam pripremamo i donosimo izveštaje sa informacijama o situaciji i stanju u toku poseta, eventualnim promenama od prošle posete, sve dokumentovano fotograijama i takođe savetima za buduće korake koji treba da se preduzmu do sledeće posete za sve aspekte uzgajanja.
Želimo da istaknemo da je Vaša prednost u ovoj saradnji pre svega potpuna podrška koju ćete dobiti kada god Vam je to potrebno, a isto tako i sloboda i mogućnost da se obratite kada god Vi to želite jer je znanje i iskustvo naših konsultanata, praktični saveti pri izboru sredstava i opreme svakako prednost u odnosu na ostale i pored svega toga i to što ćete kao naš klijent imati mogućnost posete Holandiji u svrhu obuke za upotrebu i primenu novih tehnologija ili tu obuku imati kod naših partnera ovde.
Spremni smo da pripremimo jako detaljan i pouzdan biznis plan i studije izvodljivosti za naše klijente. Od izbora određenog tipa konstrukcije i opreme do plana uzgoja i simulacije mogućnosti kroz par godina proizvodnje i protok novca.
Molimo Vas da nas slobodno kontaktirate za bilo kakve konsultacije i pitanja.
Mozemo da Vam garantujemo da ćete da dobijete nabolju uslugu i pouzdanog partnera za Vaš biznis.