Контакт

Балкан Грин Хаус ДОО

  • ул. Овчеполски пат бб, МК-2220, Свети Николе, Македонија
  • + 389 32 455 522
  • + 389 32 440 062
  • info@balkangreenhouse.mk

Социјални мрежи